Vilkår

1. Tjenestene
Betaltchat.no er en teknisk markeds aggregator løsning som gjør det mulig for ulike profesjoner å tilby sin kompentanse til sluttkunder gjennom vår teknologi. Ansvarlig for teknisk løsning og betaling er Nilsam AS. Hver enkelt rådgiver er ansvarlig for sine råd og markedsføring

2. Nettstedet Innholdet på våre nettsider er et ledd i markedsføring av løsningen. Informasjon som fremkommer på nettstedet er ikke å anse som rådgivning.

3. Rådgiverne
 Alle rådgiverne som bruker løsningen er selvstendige. Ingen av rådgiverne er ansatt hos Nilsam AS. Hver enkelt rådgiver er selv ansvarlige for de råd som gis eller ikke gis. En samtale vil vanligvis avdekke om du har behov for ytterligere bistand. Ikke alle spørsmål er egnet for løsning via elektronisk kommunikasjon.

Det presiseres uttrykkelig at Nilsam AS ikke er ansvarlig for kvaliteten av eventuelle råd og veiledning som gis via løsningene til Betaltchat.no/Nilsam AS, men vi vil gjerne høre om du er misfornøyd med tjenesten. Verken styret, daglig leder, medarbeiderne eller Betaltchat.no eller Nilsam AS kan stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av rådgivere tilknyttet den tekniske løsningen.

Nilsam AS vil understreke at ved mistanke om et helseproblem må lege alltid kontaktes. Hvis liv og helse står på spill, må du straks ringe 113 – medisinsk nødhjelp. Ved annet behov for legehjelp kan du kontakte fastlegen din eller legevakttjenesten i det området du befinner deg.

4. Spørsmål om løsningen og pris
Hver rådgiver setter sine egne priser, de vil alltid stå ved deres betalchat.no profil eller widget. Du vil også får opplyst prisen før du velger å betale med kortbetaling. Samtaler som varer under 1 min vil ikke bli belastet deg som kunde

Ansvarlig  er Nilsam AS, Tømteveien 115, 2013 Skjetten

6. Kvalitetskontroll
 Nilsam AS har ikke ansvaret på kvaliteten av de rådene som blir gitt gjennom løsningen. Nilsam AS er kun leverandør av løsningen og hver rådgiver er selvstendige.

7. Personopplysninger
 Nilsam AS kan i forbindelse at du besøker websiden, eller noen av våre løsninger, eller i det øvrige kontakter Nilsam komme til å behandle dine personopplysninger. For mer informasjon om Nilsams behandling av personopplysninger henvises du til vår integritetspolicy for kunder som du finner Personvern på nettsiden betaltchat.no

8. Betaling
Ved bruk av tjenestene vil du bli belastet det kortet du velger å bruke, og alle samtaler som varer over 1 minutt vil bli belastet ihht prisen du fikk oppgitt ved betaling. Kvittering etter samtalen blir sendt til din mail og vil ligge på dinside på betaltchat.no

9. Klage
 Dersom du er av den oppfatning at svaret en rådgiver med betaltchat.no sin løsning er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med Nilsam AS via mail post@nilsam.no

10. Tvisteløsning
 Enhver tvist vedrørende Nilsam AS er underlagt gjeldende lover og regler i Norge. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling.

11. Cookies
 Vi bruker såkalte cookies. En cookie er en datafil som lagres på din datamaskin. Cookies på denne hjemmesiden brukes for å muliggjøre tilpasset markedsføring online. Dine tidligere besøk på denne hjemmesiden kan gjennom lagring av cookies påvirke hvilke annonser som vises for deg på Internett av tredjeparter, slik som Google. Disse partene kan på denne måten i fremtiden komme til å vise deg våre annonser online på Internett. Om du ikke vil tillate lagring cookies på din data kan du stenge det av i din weblesers innstillinger eller første gangen du besøker nettsiden vil du få informasjon om å akseptere eller slå av dette.